Παραγωγικές Εταιρείες

Εταιρείες με Μονοφασική ή Πολυφασική Παραγωγή. Δίνοντας λύση στην εύρεση του βέλτιστου τρόπου παραγωγής και στο ελάχιστο υπόλοιπο υλών και αποθεμάτων.

Pylon ERP

Έχοντας σε ένα κεντρικό σημείο και σε πραγματικό χρόνο την εποπτεία όλης της εταιρείας, με το PYLON ERP διαχειρίζεστε τις κρίσιμες λειτουργίες σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό και αποκτάτε το χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση.

 

Το PYLON ERP ενσωματώνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως:

  • Αποθήκη
  • Αγορές
  • Παραγωγή
  • CRM
  • Πωλήσεις
  • Financial & Accounting
  • Supply Chain Management
  • Εξυπηρέτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας